Palvelut

Arkkitehtuurin valaistus 

Suunnittelemme rakennusten sisä- että ulkovalaistusta, kaupunkiympäristöjen, puistojen sekä taitorakenteiden valaistusta. Suunnitteluprosessi sisältää sopimuksen mukaisen laajuuden, tarvittaessa kaiken konseptista ja ideasuunnittelusta alkaen valaistuksen ohjelmointiin ja käyttöönottoon. 

Tapahtumavalaistus 

Tapahtumavalaistuksien suunnittelu ja -toteutus sekä valotaide on toinen merkittävä palvelumuoto.   

Taiteen valaistus  

Teemme yhteistyötä lukuisten taiteiljoiden kanssa pääasiassa ulkotiloihin sijoittuvien taideteosten ja veistosten valaistussuunnittelussa. 

Tuotekehitys  

Suunnittelutyössä kehitämme usein uusia teknisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaan, muiden suunnittelijoiden sekä alan teollisuuden kanssa. Myös uusien luovien ja ennakkoluulottomienkin valaistustapojen innovointi on suunnittelijan arkipäivää.